Säkra Möten

Med en vanlig mobiltelefon är det idag möjligt att avlyssna och spela in ljud från möten där känslig information diskuteras, även om telefonen sätts i offline-läge. En inspelning som ska vara grund för minnesanteckningar kan enkelt komma på avvägar och spridas till obehöriga. Med dagens teknik är det också möjligt för obehöriga att manipulera mötesdeltagares mobiltelefoner och på så sätt avlyssna möten. Vi skapar trygghet för alla dina mötesdeltagare.

1 produkt

  • Shield Bruslåda

    Läs mer

1 produkt