Brandvarnare

Brandvarnare är en viktig del av brandskyddet.
För att en brand ska kunna upptäcks tidigt är en förutsättning att man har en fungerande brandvarnare. För att hinna utrymma och för att kunna påbörja släckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör brandvarnaren en viktig del i brandskyddet.
Viktigt är att minst 2 gånger per år kolla så att brandvarnaren fungerar.
Vi erbjuder även brandvarnare med en batteri livslängd på 10 år.

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat